Dagens elgfall.

Har vært forholdsvis stille på telefonen i dag, en kald vind har kanskje dempa jaktlysten for noen postjegere. Det er felt 7 elger på statsallmenninga i dag og 4 av dem var kalver, Jotholla, Skjærbekkdaln, Lillebo og Granbergtangen var de laga som fikk kalver i dag. Sømåkvolvet har fått ei fjorku. På oksefronten er det Snertnesset med en 7 tagger okse og Bjønnberga med en 12 tagger okse. Har veid noen kalver i dag og to av dem var under 50 kg. Snertnesset valgte å ikke ta sin kalv på kvota, mens Svartåsen hadde en kalv på 39 som de valgte å ta på kvota. Det er bra forvaltning av disse jaktlaga å ta ut disse små kalva.

Fra viltstellområde 2 har det vært stille i dag, men på viltstellområde 1 fylte Sameieskogen kvota med ei ku og en kalv, mens Lillestulaget fylte kvota med en 4 tagger okse. Begge laga tok tilleggsdyr og det er nå ikke flere tilleggsdyr igjen på viltstellområde 1.

Felt elg statsallmenninga
Felt elg vilt 1 og 2

Foto: Hullbekkjølen jaktlag

Foto: Hullbekkjølen jaktlag

Bjørnar Johnsen