Lisensjakt ulv

Klima- og miljødepartementet har i vedtak av 27. september opprettholdt rovviltnemndas vedtak om en kvote på 12 ulver utafor ulvesona. Det kan da jaktes på ulv innenfor hele Engerdal kommune fra 1. oktober 2018 til 31. mars 2019. Alle som ønsker være med på lisensjakta må ha tatt skyteprøve med våpenet de skal bruke og jeger plikter registrere seg på Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste. Jeger må også registrere seg som lisensjeger i jegerregisteret. For alle elgjegere som jakter på Statsallmenninga er det presisert i elgkontrakten at jegerne vederlagsfritt kan delta i kvotejakt eller lisensjakt på store rovdyr (jerv, bjørn, gaupe og ulv) etter de krav, regler og retningslinjer som overordnede myndigheter fastsetter. For andre som ønsker være med på denne jakta er det bare kontakte fjellstyrekontoret og registrere seg. For mer info se Fylkesmannens hjemmeside.

DSCN5908.JPG
Bjørnar Johnsen