AnsattE

161117__MG_3593.jpg

OLE OPSETH
Daglig leder

 

+47 915 87 886
ole@engerdal-fjellstyre.no

151117__MG_3588.jpg

MERÈTE TRANGSRUD
Kontormedarbeider

 

+47 970 44 023
merete@engerdal-fjellstyre.no

Bjørnar.jpg

BJØRNAR JOHNSEN
Fjelloppsyn

 

+47 970 63 383
bjornar@engerdal-fjellstyre.no

Jan_Nordvålen_100960.jpg

JAN NORDVÅLEN
Fjelloppsyn

 

+47 905 10 592
jan@engerdal-fjellstyre.no

Tore Stengrundet

TORE STENGRUNDET
Fjelloppsyn

 

+47 905 64 818
tore@engerdal-fjellstyre.no

Rune Høiberget.jpg

RUNE HØIBERGET
Fiskeanlegg, Snerta

 

+47 950 39 945
+47 624 58 931

Kart

 

ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø
Tlf 62459177
post@engerdal-fjellstyre.no

Fakturaadresse

Om oss

ENGERDAL FJELLSTYRE


Engerdal fjellstyre forvalter, med hjemmel i fjelloven, et område på ca 1,8 mill. daa på statsallmenningen i Engerdal kommune. Dette utgjør ca 85% av kommunens samlede areal på 2200 km2. Engerdal fjellstyre har 6 ansatte, ca 5,5 årsverk og en omsetning på 5,5 - 6 millioner kroner.

Fjellstyrets aktiviteter består av mange forskjellige ting. Av den administrative virksomheten kan nevnes forberedelse av saker for behandling i fjellstyret og oppfølging av vedtatte saker. Administrasjonen har ansvaret for fjellstyrets daglige virksomhet, omsetning og markedsføring. Det kan nevnes elgjakt, småviltjakt, beverjakt, rådyrjakt, fiskekortsalg, vandreplasser for bikuber, trening/jaktprøver av jakthunder, salg av yngel/settefisk, dekormoseavtaler, informasjon til publikum om muligheter i allmenningen. I tillegg skal det utformes søknader og innhente nødvendige tillatelser, samt skrive rapporter og føre statistikker for fjellstyrets ulike aktiviteter, for å nevne noe.


På uteseksjonen er det også mange og varierte oppgaver å ta seg av; Oppsyn og kontroll av jegere og fiskere, fisk og yngelutsetting, rogntaking, prøvefiske, kalking, søppelhåndtering, skjøtsel, ettersyn og vedlikehold av de mange buene på allmenningen, restaurering av buer, andre vedlikeholds- og restaureringsprosjekter, tilrettelegging for besøkende. Noen av fjellstyrets ansatte er også engasjert med diverse rovviltregistreringer. Dette er bare noen av fjellstyrets mange gjøremål.

På Snerta har fjellstyret eget fiskeanlegg hvor man har oppdrett av røye og ørret. I vann og vassdrag på allmenningen hvor reproduksjonen av ulike grunner er dårlig settes det ut fisk.
I tillegg har vi et eget klekkeri for harr ved Isterfossen, som brukes hvert år til å klekke ut harryngel. Dette er i bruk bare en periode på forsommeren.

Les mer om forskjellen på Engerdal Fjellstyre, statskog, SNO, statsallmenningen og private viltstellområder her.

 

STATSALLMENNINGEN I ENGERDAL

 

Engerdal fjellstyre forvalter statsallmenningen i Engerdal kommune, Hedmark fylke. Statsallmenningen utgjør ca 85% av kommunens samlede areal på 2200 km2. Området er i reiselivssammenheng best kjent og mest omtalt som Femund Engerdal. 

Femund Engerdal  ligger inn mot svenskegrensa omtrent midt i mellom Oslo og Trondheim. Det er ca 30 mil til hver av byene. Adkomst sørfra går via Elverum og Trysil på gode veier. Fra nord kommer du via Tynset eller Røros. For å kalkulere reiserute, kan du trykke her.

Femund Engerdal er kjent for sin karakteristiske natur og landskapsformer, hvor villmark ennå finnes. Gjennom samarbeid med private aktører administrerer fjellstyret nær alt fiske i Engerdal kommune. Det dreier seg om 900 sjøer og tjern, elver, åer og bekker. De aller fleste er fiskeførende. Den største og mest kjente av sjøene er Femunden, som strekker seg i seks mils lengde og går såvidt inn i Sør-Trøndelag i nord. Femunden blir i sommerhalvåret traffikert av passasjerbåten "Fæmund II".

Den største av elvene er Femundselva som setter sitt preg på landskapet i den vestre og sørlige delen av almenningen. Femundselva (som kalles Trysilelva lenger sør, og får navnet Klara i Sverige), er viden kjent for sitt gode fiske på ørret og harr.

I Femund Engerdal er det store variasjoner i terrengtyper, og det er godt egnede områder for mange typer friluftsliv. Ca 400.000 da ligger over tregrensa. Området blir brukt både til jakt og fiske, kanopadling, vandring, skiløping, hundekjøring og mange andre aktiviteter både vinter og sommer.

Innen Engerdal kommune er det 2 nasjonalparker, 6 naturreservater og 1 landskapsvernområde. I disse områdene er de spesielle regler for friluftslivet. Les mer om verneområdene her.