Mer elgfall

Har fått melding om 9 elgfall på statsallmenninga i dag. Vurrusjølia vest er på hugget og vi vil gratulere Aleksander Johnsen med sin første elg, en flott kalv og som vanlig var det storskyttern i laget, Liv Karin som la det andre dyret i bakken, en okse. Var ikke så overraskende når jaktlaget meldte seg på tilleggsdyrkvota. Vil også gratulere rysslaget på Trolltjønnåsen med en fjorokse. Ellers har Jotholla fått ei fjorku, Svartåsen en piggokse, Sorken en fjorokse, Løvåsen nord ei fjorku, Stenbekkhauga en okse og Galtåsen sør har fått bøy på avtrekkerfingern og da datt det en kalv.

På viltstellområde 1 har Engeren vest fått en kalv. På viltstellområde 2 har Vestlia og Moalia begge fått en kalv og skaftet ei ku.
Felt elg på statsallmenninga
Felt elg på viltstellområde 1 og 2

Bjørnar Johnsen