Uttak av jervevalper.

Foto: Bjørnar Johnsen ID:596

Foto: Bjørnar Johnsen ID:596

I Femundsmarka er det ikke uvanlig å komme over jervespor og denne langtraveren hører hjemme der. Femundsmarka er også et viktig tamreinområde og når jerven yngler rett i nærheten av kalvingsområdet for reinen blir det erfaringsmessig store tap av reinskalver til jerven. Miljødirektoratet bestemte derfor rett før påske at det skulle forsøkes med et hiuttak på denne yngleplassen som et forebyggende tiltak for å begrense jerveskadene i kalvingslandet for reinen. SNO utførte oppdraget og to valper ble avlivet.   

Gasta Design