Kilosrøye fra Volsjøen!

Foto: Bjørnar Johnsen ID:598

Foto: Bjørnar Johnsen ID:598

Traff denne trivelige hunden på Volsjøen i et noe ruskete påskevær i dag som passet på denne fine røya. Fiskeren var meget godt fornøyd med dagens fangst ei røye på 1,1 kg i god kondisjon. Var generelt dårlig bitt på fisken i dag ifølge dem som ble kontrollert for fiskekort, men som bildet viser er det muligheter bare man er utpå.

Møtte denne Sømådølen i går så husk vikeplikten for fotgjengere.     

Gasta Design