Saltsteiner og Skrantesjuke.

Foto: Ole Opseth. ID:597

Foto: Ole Opseth. ID:597

 

I vår populære serie der vi minner om lover og regler, har vi i dag kommet fram til hva som gjelder for saltsteiner. Våren er en tid da mange jegere tradisjonelt har benyttet skareføret til å frakte ut saltsteiner til viltet. Både skareføret og det å sette ut saltsteiner ble det som kjent slutt på sist sommer, etter at det var påvist skrantesjuke (CWD) hos både rein og elg i Norge. Forbudet er hjemlet i en egen forskrift som Mattillsynet har ansvaret for. Forskriften innebærer foruten at det ikke er tillatt å sette ut saltsteiner lenger, også et forbud mot foring av hjortevilt. Det ble sist år iverksatt strakstiltak med en omfattende prøvetakting. Etter over 11 000 analyserte prøver er det påvist skrantesjuke hos 3 reiner i Nordfjella og 2 elger i Selbu. Det er ikke helt den samme varianten av CWD på de to elgene fra Selbu som det er på reinen i Nordfjella. For reinen i Nordfjella er det nå snakk om å skyte alle dyra i dette området i et forsøk på å hindre spredning. Skrantesjuke er uten unntak dødelig for hjorteviltet. Dersom du påtreffer døde eller sjuke elger og rein, ber vi om du melder ifra, enten til oss eller direkte til Mattillsynet. På Mattillsynets temasider kan du forøvrig finne mye informasjon om skrantesjuke. De som har planer om å sette ut saltsteiner framover kan altså glemme dette. Vi anmoder også at de som har rundballer liggende som i praksis fungerer som foringsplasser for elg og rådyr, sjøl om ikke dette er hensikten, om å rydde opp og lagre disse på et sikrere sted.

Gasta Design