Urskoginventering i Femundsmarka

Selv om det har vært nasjonalpark i Femundsmarka i snart femti år er det gjort få undersøkelser av artsmangfoldet i de urgamle furuskogene som dekker de indre delene av parken. Siden etableringen har kunnskapsnivået omkring skog som økosystem også økt betraktelig. Nasjonalparkstyret har derfor engasjert Geir Høitomt (bildet) for å kartlegge verdifullt artsmangfold. Denne uka ble det fine skiføret benyttet til å farte rundt på søk etter interessante lavarter, og det tok ikke lang tid å finne et betydelig antall rødlistede arter som er mer eller mindre fraværende i drevne skoger. På bildene ses tyrinål, vanlig sotbeger, fotografering av gråsotbeger og selvsagt den umiskjennelige ulvelaven som er en karakterart for Femundsmarka. Inventeringen ble nok en bekreftelse på at Engerdal huser en samling av gamle og artsrike furuskoger som en knapt finner andre steder i landet.

Tore Stengrundet