Fisk til hemmelige tjern

Den siste tidas fine føre er benyttet til å legge grunnlaget for fiskedrømmer, sanne fiskeskrøner og store opplevelser ved hemmelige småvann. I Engerdal er det en rekke tjern med dårlige rekrutteringsforhold som med ujevne mellomrom får påfyll av et fårall fisker som som oftest vokser seg svært store. På bildet er Jan Nordvålen i ferd med å slippe en neve smørøye i et navnløst vann i Femundsmarkas indre. Kanskje er det nettop du som finner fram til det hemmelige vannet og opplever villmarksdrømmen med ei tokliosrøye på kroken ved et trolsk og bortgjemt tjern.

Utsetting.jpg
Tore Stengrundet