Gjenglemt utstyr i Femundsmarka?

Søppeltransporten ut av Femundsmarka er årlig ganske stor. En del av det kan karakteriseres som “gjenglemt”, mer eller mindre brukbart utstyr. Dersom du vet at du har slikt utstyr der, det være seg kanoer eller andre gjenstander, ber vi deg ta kontakt med fjellstyret slik at du kan få tilbake utstyret ditt før det blir levert til gjenvinning.

Tore Stengrundet