Ulven skutt nord for Svuku

Ulven som drepte mange nyfødte reinskalver forrige natta vest for Svuku ble skutt i går kveld mens den jaget reinssimler og kalver. Reingjeterne og ekstra tilsyn forberedte seg på å sitte ute hele natta for å passe på i kalvingslandet om ulven skulle komme tilbake og herje i simleflokkene. Allerede ved sjutia blei ulven observert på langt hold når den støkte i vei ei simle. Ulven var rolig og la seg litt og oppførte seg som en unghund kan gjøre. Etter hvert flytta den seg nordover etter noen simler og blei skutt nord for Svuku i ferd med å jage rein. Det var ei tispe på 28 kg og man kan anta dette var en ettåring som har vandret ut fra flokken sin i vår og kommet til sitt paradis når den havnet i kalvingslandet til Elgå Reinbeitedistrikt hvor det var mat i overflod, og den kunne leke seg med å drepe nyfødte reinskalver. Simlene og kalvene er i sin mest sårbare periode rundt kalvingen og når de blir jaget av rovdyr kan nyfødte kalver miste kontakten med mora og bli forlatt. De nyfødte kalvene er også utsatt for drukning i flomstore vårbekker når de blir jaget. Vevsprøver er sendt inn til rovdata for DNA analyse og man vil kunne finne ut hvor denne ulven kommer fra, mitt tips er at det kan være en svenske.

Gasta Design