Ulveangrep i kalvvingslandet vest for Svuku

I går hadde reingjeterne en trist dag med å leite etter drepte reinsdyrkalver vest for Svuku. Simlene løp rundt og leita etter kalvene sine som var drept av ulv. Det ble funnet igjen 14 drepte kalver over et større område helt ned mot skogkanten. Er ikke lett å finne igjen de små kalvene i terrenget hvor det flekkvis er mye stein og man kan anta at ikke alle drepte kalver ble funnet. De store ravneflokkkene som har en utrolig evne til å finne kadaver var på plass og noen ble funnet ved å følge ravneflokkene i kikkerten. Reingjeterne var ute i fjellet kvelden før angrepet til klokka ni på kvelden og da var alt rolig, morgenen etter var mye av reinen trekt østover og gjeterne skjønte det var noe galt når mange enslige simler travet rundt i kalvingsområdet. På en del kalver var innmaten og litt rundt spist opp, andre kalver var bare drept med et kraftig hodebitt eller bitt over ryggen. Det ble selvfølgelig søkt om skadefelling av denne ulven og den ble innvilget. 

Ulvedrepte reinsdyrkalver

Gasta Design