Fjellstyremøte i morgen

Fjellstyret har møte i morgen på Skrivargarden kl 10:00. Saklista er som alltid spennende og variert. Saksframlegg og innstillinger finner du her. Av saker som skal behandles er det flere uttalelser vedrørende tomtekjøp og byggesak, søknad om midler til oppsetting av sperregjerde for rein fra Femundsenden til Lillebo, Søknad om utsatt arbeidsfrist for småbåthavn, oppnevning av representant til styringsgruppe for revidering av driftsplan for Femund-/Trysilvassdaget og sist men ikke minst skal styret behandle forslag til årsregnskap og årsmelding for 2013.

Gasta Design