Trekkinga av fuglejakta på viltstellområde 1 er klar

Trekkinga av fuglejakta på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening er klar. Det var 152 søkere på dette området i år, hvorav 16 var grunneier og 22 innenbygdsboende. Det vil si at det var igjen 27 kort til utenbygdsboende, der utflyttede Heggerisinger og Hylleråsinger, samt hytteeiere i området ble prioritert etter nytt vedtak for året.

Resultatene finner du her.

Gasta Design