Fjellstyremøte 27. april

Nå ligger innkalling og saksframlegg til fjellstyremøte 27. april under Styrearbeid. Det er i hovedsak årsmelding og regnaskap som skal behandles på dette møtet, i tillegg til et par mindre saker, blant annet tomt for ny ambulansestasjon på Drevsjø.

Gasta Design