Tildeling av jaktkort til overnattingsbedrifter

Vi har nå foretatt tildelingen av jaktkort til overnattingsbedrifter. Vi har, i år som i fjor, 80 kort å dele ut til overnattingsbedrifter, men det var færre søkere i år enn tidligere år. Nytt for i år er at overnattingsbedriftene får kort på rype.

Her er årets resultater.

Gasta Design