To ulver felt i Hedmark siste dagene

På søndag ble ulven på bildet skutt under lisensfelling ved Myklebysetra i Stor Elvdal kommune. Det var en voksen hanne. Rovviltnemda har bestemt en ulvekvote på 6 dyr som kan felles i region 4 og 5, det er nå felt 3 dyr av denne kvoten. På fredagen ble det felt en voksen hannulv øst for Hanestad i Rendalen kommune. Det er et nytt ulvepar som markerer revir i området Osdalen/Flendalen og hannen i dette nye paret ble det funnet DNA fra i Elvdalen ved Snerta i høst. Rovviltnemdene i region 4 og 5 har sendt brev til Miljødirektoratet om ekstraordinært uttak av dette ulveparet som er utenfor ulvesona, men oppholder seg innenfor et område det ikke er lisensjakt på ulv.

Gasta Design