Bestemmelser for småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2015

Fjellstyret har i sak 04.15 behandlet opplegget for småviltjakta på statsallmenningingen i 2015. Opplegget følger på mange områder opplegget fra tidligere år, men nytt for året er at det åpnes for et begrenset salg av sesongkort på fugl, at det blir et eget skogsfuglkort, prisen på harejakt er justert noe samt at utenbygds ikke lenger trenger et eget jaktkort for smårovvilt. I tillegg kan vi i år tilby et eget treningskort for løse elghunder (for de som ikke disponerer elgjakt på statsallmenningen). Vi jobber dessuten med et nytt søknadsskjema som er tenkt å være felles for all søknad på jakt hos oss, også bever og rådyr. Forhåpentligvis vil dette bli en forenkling både for jegere og for oss. Vi regner med at det vil være klart for å søke på antallsbegrensede kort i slutten av denne måneden. Alle detaljer og mer utfyllende informasjon finner du under fliken "Småviltjakt". 

Gasta Design