Møtepapirer er klare

Som tidligere nevnt har vi den senere tiden hatt litt datatrøbbel på fjellstyrekontoret. Dette har bl.a. medført at vi ikke fikk lagt ut møtepapirer til fjellstyremøte den 4 februar i forkant. Nå er dataproblemene løst og protokollen fra møtet er klart. Du kan nå se både Innkalling, Saksframlegg og Protokoll ved å gå inn på fliken "Fjellstyrepolitikk".

Gasta Design