Svar på dna prøver bjørn for 2018.

I løpet av 2018 ble det bare samla inn 12 dna prøver fra det man antok var bjørnemøkk. Av de prøvene var det bare 2 prøver hvor det ble funnet bra nok dna til å individbestemme bjørnen. Det var ei binne (HE 74) fra Bjønnåsen og en Hanne (HE 190) fra Elvdalen rett sør for Elvbrua. Ved Lortsetra var det bjørnemøkk, men her greide man bare å si at det var bjørn uten å kunne individbestemme den ut i fra dna analysen. Ser ut til at det er mindre bjørnetrafikk i Engerdaln mot tidligere år. Er det noen som finner bjørnemøkk eller har observasjoner av bjørn er rovviltkontakt Bjørnar Johnsen veldig interessert i slike meldinger. Alle dna resultatene ligger ute på www.rovbasen.no samt observasjoner og spor av rovvilt. Det er bare å søke på arter og områder/kommune og tidsrom. Kan velge mellom bjørn, ulv, gaupe og jerv.

Resized_20190423_115329_9349.jpeg
Bjørnar Johnsen