Isløsning pågår!

Nå skjer det som mange har ventet på. Isen er i ferd med å gå mange steder. Engersjøen har vært isfri en stund, Femund og Isteren har fortsatt litt i igjen, men store deler av sjøene er oppe. Det samme gjelder Vurrusjøen. På mindre sjøer og tjern er det veldig varierende. Slik som feks Elvsetertjønna er helt isfri, mens det henger noe igjen på Vikbutjønnan. Men nå ser det ut til å gå mot varmere tider igjen, så i løpet av noen dager er nok mye gjort i lavlandet. Fjellsjøene må en nok vente litt lenger på. Men vi tipper at mot 17. maihelga vil det være gode muligheter for å prøve fisken mange steder.

Femund ved Skinnarodden 12. mai. Foto Jan Nordvålen

Femund ved Skinnarodden 12. mai. Foto Jan Nordvålen

Merète Trangsrud