Femundsmarka til helga?

I så fall kan du kikke på denne ferske bildeserien og kanskje bli litt klokere på rådende føreforhold. Turen gikk fra Langen, om Lorthølbua (1. bilde), Guddtjønnbua (2. bilde), Skarpåsen og markas største (?) og mest karismatiske gran (3. og 4. bilde), Gråvola (5. bilde), Revsjøen (6. bilde) og tilbake om Litjsvartsjøen (7. og 8. bilde). Som bildene viser, er det fortsatt is på det aller meste av stille vann i marka, mens snøflekkene er så små og spredte og vannstanden såpass lav at det er fint å ta seg fram over alt. På større vann må en regne med at isen ligger ut denne uka og enda litt til, mens mange av småvannene nok vil begynne å bli isfrie førstkommende helg. Kribler det nok, er det altså ikke noe å vente med å komme seg inn den store marka øst for Femund på årets første barmarkstur.

Tore Stengrundet