Invitasjon til fagkveld om storørreten i Femund, Isteren og Engeren.  

Invitasjon til fagkveld om storørreten i Femund, Isteren og Engeren.  

Engerdal fjellstyre har sammen med NINA gleden av å invitere til en fagkveld der temaet er storørretstammene i sjøene Femund, Engeren og Isteren. Forskerne Odd Terje Sandlund og Jon Museth fra NINA vil holde hvert sitt foredrag:

Odd Terje Sandlund: Auren i Femunden, Isteren og Engeren - overvåking ved skjellanalyse.

 

Jon Museth: Status for storørret i Norge, og erfaringer med overvåking av storørreten i Storsjøen i Rendalen.

 

Det vil bli anledning til spørsmål og diskusjon underveis.

Fagkvelden er åpen for alle interessenter og vi håper mange har anledning til å komme. Fint om dere kan bidra med å «spre ryktet» i egne organisasjoner og blant folk dere vet har interesse av å komme.

Tid: 18:30 den 27. mai 2019.

Sted: Tune Samfunnshus, Femundsundet.

 

Vi byr på kaffe og noe attåt.

Foto: Arkiv

Foto: Arkiv

Merète Trangsrud