Styremøte i Engerdal fjellstyre 6. juli.

Foto: Ole Opseth ID:418

Foto: Ole Opseth ID:418

Som følge av at Engerdal kommune har lagt ut nytt forslag til snøskuterløyper i Engerdal til høring, akter fjellstyret å ha et møte til neste uke for å drøfte hvordan det skal handtere saken. På sakskartet er det dessuten satt opp noen høringssaker; graving av vannledning, midlertidig omdisponering av hytte til bolig, og omdisponering av statsallmenningsgrunn for oppføring av kårbolig. Møteinnkalling og sakspapirer finner du som vanlig under knappen Styrearbeid på denne siden.

Gasta Design