Merket ørret i Femund.

Foto: Henning Flobak ID:416

Foto: Henning Flobak ID:416

Henning Flobakk har vært ute på Femund og fisket. Det resulterte i fangst av 2 fine ørreter, den ene på 1,64 kg og den andre på 3,46. Den minste var merket og Henning kontaktet oss for å få litt informasjon. Vi sjekket med vår merkeprotokoll fra stamfiskfella i Elgå og kan fortelle at den ble merket der i 2015. Da var den 56 cm (samme som Henning målte den til) og veide 1,98 kg. Etter merking ble denne hofisken sluppet videre opp i Elgåelva for gyting. Nå endte den altså sine dager ved Gråsnesvika. Vektreduksjonen kan skyldes at på merketidspunktet var dette en gytefisk og den kan ha gått ned i vekt etter det. Det er jo også slik at det er fremst i sommerhalvåret at fisken vokser mest.

Hvis det er flere som fanger merket ørret i Femund er Fjellstyret veldig interessert i å få inn opplysninger om det. Vi vil gjerne ha tilbake merket med opplysninger om fangsttidspunkt og -sted samt vekt og lengde. Merket er en liten grønn sylinder som sitter rett bak ryggfinnen på fisken.

Når vi er inne på ørret i Femund vil vi passe på å minne om Femunddraget som går av stapelen til helga. Mange fine premier. Fjellstyret vil være tilstede å ta skjellprøver som vanlig. I tillegg er vi interessert i å kjøpe et antall ørreter fra Femund for undersøkelse av miljøgifter. Deltar du i konkurransen til helgen kan du derfor stikke av med heder og ære, fine premier og en slant for fangsten. Mer informasjon gis ved påmelding og ved innveiing. Informasjon om Femundraget finner du på Femund Jeger og Fiskeforenings Facebook-side.

Gasta Design