Mulige konsekvenser av at CWD er påvist i Norge.

Foto: Ole Opseth. ID:417

Foto: Ole Opseth. ID:417

 

I løpet av våren er det påvist Chronic Wasting Disease, CWD, på rein fra Nordfjella i Lærdal og to elger i Selbu. Dette er en sjukdom som rammer sentralnervesystemet hos hjortedyr og er utelukkende dødelig. Sjukdommen er ikke tidligere påvist i Norge. Som følge av dette har Mattilsynet en høring om endring av flere bestemmelser. Om forskriften vedtas vil det få konsekvenser fremst for elgjegerne, men også for andre som befatter seg med hjortevilt slik som reindriftsnæringen, hjorteoppdrettsnæring, dyreparker m.m. Rent konkret kan det bli snakk om at det ikke lenger vil være adgang til å sette ut saltstein til viltet eller bedrive foring (rundballer, høy etc). Det vil også bli lagt restriksjoner på innførsel og salg av en del luktstoffer som bygger på naturlige biprodukter (avføring, urin etc). Den som vil lese mer om sjukdommen og om den pågående høringen kan trykke her eller gå inn på Mattilsynets hjemmeside. Fjellstyret ønsker ikke å skape unødig frykt, men dersom noen finner døde elger eller andre hjortedyr så vil vi at dere melder ifra. Enten til oss eller til Mattilsynet. Om man skulle finne et dødt dyr i skogen er det heller ikke sikkert at det er CWD. Det kan være mange årsaker til at dyr dør. Uansett kan det være interessant å høre om det. 

Gasta Design