Snø, snø og atter snø!

Sjøl i de relativt nedbørsfattige områdene her oppe, så har vi allikevel fått ta del i nedbøren de siste dagene. Snøen har lavet ned i flere dager her nå, og det synes godt. Snøen er veldig lett og luftig, og bærer dårlig. Det er rett og slett veldig djuprent nå til snøen får satt seg litt. Ifølge yr.no så ser det ut til at det meste av snøværet har gjort seg ferdig, og vi vil få synkende temperaturer mot helga og utover i neste uke. Det vil forhåpentligvis hjelpe noe. All snøen har også ført til at det har kommet fram tildels mye overvann på sjøer og tjern de siste dagene, noe fjellstyrets utskremte medarbeider fikk erfare på en tur inn i Sømåkvolvet i dag. 20 cm overvann og 60 cm løs snø oppå der var krevende for en snøskuter å ta seg fram i. 

Vind og snø fører som kjent til økt skredfare, og sjøl om skredfaren sannsynligvis vil være synkende, så er det allikevel all grunn til å vise aktsomhet i hellinger. Det er store snømengder som har kommet og det er tildels store skavler i lehengene. Så vær forsiktige!

Bildene under viser hvordan det var å kjøre snøskuter i Sømåkvolvet i dag. Uten vinsj så hadde han vel stått der ennå..

Foto: Jan Nordvålen

IMG_4094.jpg
IMG_4097.jpg
Jan Nordvålen