Nedadgående interesse for smårovviltjakt.

  

  

Interessen for smårovviltjakt er synkende og fjellstyret bør gjøre  tiltak som kan øke interessen. Premieringen for felling av smårovvilt har vært uendra i veldig mange år og ved å øke den kan flere ønske og investere i revevarslere ved åteplasser eller til feller for fangst av mår og mink. Viktig få med ungdommen på dette, men også viktig og oppmuntre erfarne jegere til innsats. Nyere forskning har vist at smårovviltet har innvirkning på småviltbestandene, men er viktig at predatorbekjempelse blir utført over større områder. Denne figuren over felt rev fra 1992 viser et økende jaktuttak som har sunket mye de siste årene og årsaken har nok vært at det ble mindre rev. Men det lave uttaket i 2017 har også en sammenheng med lavere jakttrykk og i høst var det godt om med revespor å se etter de første snøfallene. Tabell over felt smårovvilt.  

Bjørnar Johnsen