Rådyrfellinger 2017

I 2017 hadde vi en kvote på 15 dyr i bukkejakta og 80 dyr i den ordinære rådyrjakta. Tilsammen 95 dyr. Det ble kun solgt 74 kort. 12 bukker ble felt i bukkejakta. I den ordinære jakta ble det felt 11 geiter, 5 bukker og 13 killinger, totalt 29 dyr. Totalt i bukkejakta og den ordinære jakta ble det felt 41 dyr, noe som gir en fellingsprosent på 55. Bildet under viser utviklinga fra 1991.

Rådyrfellinger.PNG
Merète Trangsrud