Ny skogbruksplan for statsallmenningen.

I disse dager blir det utarbeidet ny skogbruksplan for statsallmenningen i Engerdal, etter langvarig påtrykk fra Engerdal fjellstyre. Denne planen får trolig stor betydning for lang tid framover for hvor mye tømmer skal hogges hvert år, og hvordan/hvor hogstene skal gjennomføres. Planen skal ta hensyn til de interessene som fjellstyret skal ivareta, både naturvern, friluftsliv, næringsliv og de virkesberettigede jordbrukere og reindrifta. Fjellstyret har de siste 3 årene engasjert seg i forhold til ny skogbruksplan, og har lovfestet rett til samråd med Statskog om utarbeidelse av ny skogbruksplan. Les mer om fjellstyrets siste innspill i saken her.

IMG_0649.JPG
Ole Opseth