Resultat fra fugletaksering og konsekvenser for rype- og skogsfugljakta.

Siden 2007 er det hvert år gjennomført taksering av ryper og skogsfugl i Engerdal. Dette for å kunne ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig i forhold til å bestemme hvor mye jaktkort som kan selges og eventuelle fangstbegrensinger. Etter et par relativt bra år, viser årets resultater fra takseringen at det er en markert nedgang både i tetthet av fugl og i kyllingproduksjonen. Som en følge av dette vil ikke Engerdal fjellstyre legge ut flere kort enn de som allerede er solgt.

Vi vet fra tidligere at i år med lite fugl er det en del jegere som ønsker å avstå fra jakt, og heller bruke tid på hundetrening. Dette er mulig hos oss i år også, og vi det er mulig å få bytte inn jaktkortet dersom en ikke ønsker å benytte det. Kort som leveres inn vil ikke bli videresolgt. De som ønsker å benytte seg av dette kontakter fjellstyrekontoret.

For de som har vært heldige å få kort og har tenkt seg på jakt i september gjelder følgende fangstbegrensinger på statsallmenningen i Engerdal: 2 ryper pr jeger pr dag som dagskvote og 6 ryper pr jeger som ukeskvote. For skogsfugl gjelder dagskvoter på 1 skogsfugl pr jeger pr dag og 3 skogsfugl pr jeger som ukeskvote. Brunfugl (røy og orrhøne) er fredet.

Også Engerdal Grunneierforening har vedtatt fangstbegrensinger på sitt område på 2 ryper pr. dag pr. jeger og 1 skogsfugl pr. dag pr. jeger.

Vi minner også om at fjellstyret har obligatorisk fangstrapportering for ryper- og skogsfugl. Slik rapportering skal gjøres så fort som mulig og senest innen 4 dager etter avsluttet jakt. Det skal rapporteres sjøl om en ikke får noe fugl også.

Øvrige bestemmelser om småviltjakt og hundetrening finner du her.

Vi passer også på å nevne at Norges fjellstyresamband publiserer RypeRapporten, som oversiktlig presenterer fugletilgang rundt omkring hos andre Fjellstyret. Det aller meste av jaktmuligheter hos fjellstyrene finner du på inatur.no.

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Ole Opseth