Åpent møte om driftsplan

Driftsplanen for Femund-/ Trysilvassdraget er under revidering, og i den forbindelse inviteres det til et åpent møte i Skogbrukets hus i Trysil 2. september kl 19.00. Det fristes med enkel bevertning, presentasjon av driftsplanen, informasjon om Vänerlaksprosjektet av trysilordfører Erik Sletten og ikke minst muligheter til å komme med innspill til planen. Her finner du lenke til et førsteutkast til planen. Velkommen til alle med interesse for fisk og fiske i vassdraget!

Tore Stengrundet