Blakksjøen

Som annonsert for et år siden har en gjeng kultiveringsivrige garnfiskere igjen tatt turen til Blakksjøen med finmaskede garn. Utviklingen etter oppstart av tynningsprosjektet i 2012 har vært positiv, og det fanges nå jevnlig fin fisk i sjøen. Under årets tynningsfiske ble dette på mange måter bekreftet. Gjennomsnittsvekten er større og et hyggelig antall store fisker ble sluppet tilbake. Samtidig ble det fanget mage kjønnsmodne småfisker, noe som viser at langtfra all fisk i sjøen har en tilfredsstillende vekstkurve. Med årets harde fiske på den aller minste fisken, og en videre oppfølging av dette, håper vi at dette kan endre seg, slik at størsteparten av fisken vokser seg stor og grunnlaget for et rikt og godt sportsfiske dannes. Totalt ble det under årets fiske fanget 2603 røyer med en gjennomsnittsvekt på 51 g. Flere detaljer om årets og tidligere års fiske finner du her.

Tore Stengrundet