Ny runde i Blakksjøen

For seks år siden tok fjellstyret fatt på oppgaven med å få den overbefolkede Blakksjøen på rett kjøl. Bestanden var dominert av knøttliten røye, og fra 2012 til 2014 ble det fisket ut 354 kg og 9141 fisker. Det siste året så vi tydelig bedring ved at flere fisker hadde klart å skyte fart i vekst og nå vekter på omkring halvkiloen. Etter det har omkvedet blant fiskere som har prøvd seg i sjøen vært ytterligere bedring, og fisk på omkring kiloen skal ha blitt fanget opptil flere ganger. I helga rakk fjellstyret endelig å følge opp prosjektet, og med 49 finmaskede garn i ryggsekkene gjøv tre ivrige fiskere på oppgaven med friskt mot. Pågangsmotet kom godt med, for fangsten første natt ble hele 111 kg og 2415 fisker. Andre natt ble tida for knapp til å få ut alle garna, og  den samlede fangsten for helga endte på 129,2 kg og 2901 røyer på 73 garnnetter. Hvilke konklusjoner kan en så trekke ut av dette? Jo, for det første er Elgaaen og Johnsen driftige garnfiskere (bilde 1), for det andre har både gjennomsnittsvekt og antall større røyer helt klart økt siden forrige runde. Totalt ble ca 20 fine røyer fra ca 0,3 til 1 kg sluppet tilbake (bilde 2), og det er ingen tvil om at flere fisker unngår å stagnere på mikroskopisk størrelse.  For det tredje er det fortsatt så mye småfisk at vi må kjøre på med noen hundre garnnetter til, slik at bestanden får enda et dytt i riktig retning og Blakksjøen kan få ut sitt potensiale som et av Engerdals mest potente røyevann. Vi er klare for stor innsats neste år!   

Blakksjøen 2.jpg
Blakksjøen 1.jpg
Tore Stengrundet