Prøvefiske i N. Revlingsjøen og N.Røvoltjønna

For to år siden ble de to vannene prøvefisket som et ledd i den nasjonale overvåkningen av tidligere kalkede vann, og i år var det klart for ny runde. John Gunnar Dokk fra NINA stilte som ekspert og fjellstyrets Tore Stengrundet som roer, bærer, kokk og feltassistent. I Revlingsjøen bestod fangsten, omtrent som forventet, av mye fisk i alle størrelser, hlet fra noen få gram og opp til én kg. De største fiskene her var røyer i meget god kondisjon (bilde1). I tillegg til ni oversiktsgarn i sjøen, hvert med masker fra 5 til 55 mm, ble også Revlingåa elfisket. Den nederste stasjonen, litt ovenfor Femunden, hadde godt innslag av årsyngel og ettåringer, antagelig som følge av femundørretens gyting i åa. 
I Nordre Røvoltjønna ble det som sist fanget mye småørret og småabbor. I tillegg ble det denne gangen fanget en håndfull røyer fra ca 50 til 500 g og flere fine ørreter fra ca 500 til 800 g. (bilde2)     

Revlingrøye.jpg
Røvoltjønna, prøvefiske.jpg
Tore Stengrundet