Trekningsresultater på periodekortene på rype- og skogsfugl statsallmenningen

Vi har nå trekt periodekortene på rype- og skogsfugl på statsallmenningen. Det var 51 søkere på innenbygdskortene, hvilket betyr at alle fikk kort. På utenbygdskortene var det 145 søkere på 65 kort, hvilket betyr at 80 stk står på en prioritert venteliste.

Her er resultatene:

Tildelte periodekort innenbygds.

Tildelte periodekort utenbygds.

Venteliste periodekort utenbygds.

Fjell.JPG
Merète Trangsrud