Protokollen fra fjellstyremøtet er klar.

Protokollen fra fjellstyremøtet den 20. august er klar, og du kan lese den sammen med øvrige sakspapirer og protokoller fra tidligere møter under “Styrearbeid“ i menyen.

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Ole Opseth