Lisensjakt på bjørn

Lisensjakta på bjørn starter 21. august og det kan jaktes på 4 bjørner innenfor grønn sone i Hedmark, samt blå sone vest for Glomma i Stor Elvdal. For Engerdal vil det si innen Elgå reinbeitedistrikt sitt område. De som vil jakte må registrere seg som lisensjeger før jakta starter. De som jakter elg på statsallmenninga har allerede rettighetshaver tillatelse til jakt på bjørn i forbindelse med elgkontrakten. Andre som ønsker jakte bjørn, jerv eller ulv må kontakte fjellstyrekontoret via mail eller telefon for gratis registrering. Fylkesmannen i Innlandet vil legge ut mer info om bjørnejakta i løpet av dagen. Det ble bestemt i april en skadefelling/lisenskvote på 5 bjørn og den bjørnen som ble skutt i sommer på skadefelling er trekt fra kvoten. Les hele protokollen fra møtet her.

Viltkamera: Vidar Trøen

Viltkamera: Vidar Trøen

Bjørnar Johnsen