Gaupe ved Lillebo

Rett innafor reinsgjerdet ved Lillebo ble det funnet en død reinsdyrkalv om lørdagen. Det var ørn og ravneaktivitet i området som gjorde at kalven ble funnet. Kalven hadde strupebitt og det var krafset litt måse og lyng mot kadaveret, typiske tegn på at det kunne være gaupe som hadde drept kalven. En nærmere obduksjon uført av SNOs rovviltkontakt i Engerdal viste at det var gaupa som hadde drept kalven, i løpet av natta, uten at den hadde spist noe av kalven.

Foto: Bjørnar Johnsen

Foto: Bjørnar Johnsen

Bjørnar Johnsen