Protokoll fra fjellstyremøtet klar.

Nå er protokollen fra fjellstyremøte på mandag klar. Du finner den under fliken Fjellstyrepolitikk. På møtet ble driftsbudsjettet for 2015 vedtatt uten større dramatikk. Videre ble Bidragsbudsjettet for 2015 vedtatt. Her ble rammen den samme som i år (kr 897 000,-), men sikkert gledelig for mange er at rammen som avsettes til "allmennyttige formål m.m." økes. Fjellstyrets bidragsordning vil bli annonsert med det første, dels på denne siden og dels i lokalpressen. Søknadsfristen er 1 februar.

Gasta Design