Statistikk fra elgjakta

Høstens elgjakt er over med nye jaktlag på en del jaktfelt, men ut fra sett elgskjemaene har det som vanlig vært mest elg å se sør for Drevsjø hvor tallene er 0,55 elg pr jeger pr dag. Nord for Drevsjø er samme tallet 0,29 som viser en mer glisen elgstamme i disse områdene. Det ble skutt 133 elg av en kvote på 149 dyr når de 5 skutte tilleggsdyra er tatt med og det gir en fellingsproset på 89,3. Splitter man fellingsprosenten opp nord og sør for Drevsjø blir det henholdsvis 82 % nord for Drevsjø og 94,3 sør for Drevsjø som samsvarer bra med sett elg talla. Det ble felt 16,5 % kuer over 130 kg som er nære målet om 15 % uttak av kuer ifølge bestandsplanen og mye bedre enn sist høst hvor uttaket av ku var nærmere 30%. For den som er interessert i mer detaljer fra elgjakta er det muligheter å studere dokumentene under her.

Gasta Design