Bra salg av fiskekort også i år.

I 2013 ble det solgt mer fiskekort enn på flere år i Engerdal. Fjellstyret har fått flere spørsmål fra interesserte som vil høre hvordan salget har vært i år. Vi er nå så godt som klare med summeringen og kan konstantere at det i år er solgt litt over 8400 fiskekort i Engerdal. Dette er et par hundre færre enn i 2013, men mer enn i 2010, 2011 og 2012. 

Engerdal har et godt og veldig variert fisketilbud. Med ca 900 sjøer, tjern, elver og bekker er det muligheter for alle, inkludert fiskørna på bildet til høyre. Tilgjengelighet og tilretteleggingsgraden spenner fra vegkant til villmark, fra godt tilrettelagte universellt utformede fiske- og rasteplasser til uframkommelig blokkterreng. Undersøkelser viser at fiskere er godt førnøyd med det tilbudet som finnes. At området er stort og at det er variert, gjør at her finner alle noe som passer. 

Gasta Design