Mange viltpåkjørsler

Foto: Jan Nordvålen

Foto: Jan Nordvålen

Det har vært ganske mange viltpåkjørsler den siste tida. Hardest har det gått ut over rådyra, men også noen rein har måttet bøte med livet de siste ukene. De fleste er flinke og melder i fra, som man er pliktig til. Men ikke alle dessverre. Senest i helga ble det påkjørt et rådyr ved Lillebo, der sjåføren bare har reist videre uten å melde fra. Du kan bli straffet dersom du ikke melder fra ved viltpåkjørsler. Les hvordan du skal forholde deg her.

Det er representanter fra kommunens fallviltgruppe som rykker ut ved påkjørsler eller annet skadd vilt. Skulle du være uheldig å kjøre på noe vilt ringer du politiets nødnummer 02800. Da kommer du til politiets operasjonssentral, og de vil varsle rette vedkommende lokalt. Det er altså all grunn til å være litt ekstra årvåken på veiene for tida, da det er mye vilt i farten.
Bildet til høyre viser to reiner som døde ved en påkjørsel for en tid tilbake.

Gasta Design