Protokoll fra fjellstyremøte er klar.

Foto: Ole Opseth ID:306

Foto: Ole Opseth ID:306

Nå er protokollen fra forrige fjellstyremøte klar og du kan lese den under knappen "Styrearbeid" sammen med de andre sakspapirer, eller du kan lese den her. Dette møtet var utsatt fra desember. Blandt flere interessante saker var det nok sakene om Driftsbudsjett og Bidragsbudsjett (egen sak på denne side) som kanskje er av størst interesse.

Neste fjellstyremøte er den 10. februar. Dette er et dagmøte. Møteplan for 2016 ligger forøvrig klar under knappen "Styrearbeid". 

Gasta Design