Førerapport vegen Snerta - Elvbrua.

Foto: Ole Opseth ID:308

Foto: Ole Opseth ID:308

 

Vinteren har så langt vært snøfattig. Dette faktum i kombinasjon med siste tidens kulde, gjør at det er en del svell på visse steder etter vegen fra Snerta nordover til Elvbrua. Fjellstyret ber alle om å være litt ekstra oppmerksomme, da forholdene kan endre seg fra dag til dag. Vi vil fortløpende vurdere tiltak, og fortsetter utviklingen slik den har vært hittil, kan det bli aktuelt å stenge veien. I så fall vil dette skje på kort varsel ved at vi setter opp en vegbukk med skilt i hver ende av vegen. 

Gasta Design