Bidragsbudsjett 2016.

Foto: Ole Opseth ID:307

Foto: Ole Opseth ID:307

Som tidligere annonsert på denne side er det vedtatt Bidragsbudsjett for 2016 (sak 65.15). Dette er tilskudd Fjellstyret gir til næringsformål og allmennyttige formål. Bidragsmidlene stammer fra overskuddet i fjellkassa, og ramma for årets budsjett er kr 646 000,-. Har du en bra plan for å utvikle din næring, eller har du et allmennyttig formål som sårt kunne trenge en slant fra fjellstyret, er tiden nå inne for å sende en søknad. Bidragsbudsjettet 2016 inneholder regler for tildeling og søknadsprosedyre. Søknadsfristen i år er den 15 februar. 

Gasta Design