Operasjon dagsverk.

Foto: Bjørnar Johnsen ID:523

Foto: Bjørnar Johnsen ID:523

Fjellstyret var så heldig å få hjelp av tre karer fra Sønsterud videregående skole med arbeidslyst i dag under operasjon dagsverk. Emil Nymoen og Jonas Martinsson hjalp til med kapping og stabling av ved til fjellstyrebua i Sømåkvolvet. Isen i Sømåkvolvet var heller tvilsom er ca 2 cm is og dårlige forhold for den som ønsker seg en fisketur på isen. Bekken mellom øvre og nedre Pulltjern var oppe og her stod det flere fine øretter, her er den største som var ca 1,5 kg

Gasta Design