Plankton og bunndyrfiske.

Foto: Arne Elgaaen ID:522

Foto: Arne Elgaaen ID:522

I løpet av sommeren har Norsk institutt for naturforskning (NINA) vært 4 turer på Femund for å studere Plankton og bunndyrfloraen i Femund. Det er 9 utvalgte plasser fordelt over hele sjøen hvor det har blitt tatt prøver med finmaska hov i strandsona. På bildet er det Jon Gunnar Dokk fra NINA som ser veldig fornøyd ut med dagens fangst. Det er fjellstyrets kjentmann på Femund, Arne Elgaaen som har vært skipper på fjellstyrebåten under disse turene i kronglete farvan i strandsona.   

Gasta Design