Helgas elgfall

Foto: Hovdlia turlag ID:524

Foto: Hovdlia turlag ID:524

Det har blitt felt noen elger i løpet av hælja. Femundsmarka sør skøyt ei fjorku i går og Vurrusjølia vest en fjorokse. På bildet til venstre er det en fornøyd Pingu med en elg skutt i stålos på Hovdlia jaktfelt. Hundeeiern var lenge usikker på om det var kalv eller fjorku, men etter oppslag i diverrse leksikon og drøftinger med lagets veterinær ble det enighet om at det var fjorku. I dag har Stenbekkhauga felt en oksekalv og det er den eneste elgen som er skutt i dag. På den private delen gjorde Moalia seg ferdig i går med ei fjorku. Hyllsjøen ble også ferdig med årets kvote i går når det ble skutt en 7 tagger okse i Rødaln. Jaktlaget Rødalsteigen var også en tur i Rødaln i går og fikk en fjorokse.

Felt elg statsallmenninga.
Felt elg vilt I og II.

Det ble satt opp et viltkamera ved rådyrbukken som ble funnet drept av gaupe på nersia Mjølkeveien fredag 21. november og på natta den 27. var nok syndern innom kadaveret. Gaupe ved rådyrkadaver.   

Gasta Design