Om tildeling av elgjakt på statsallmenningen.

Tildeling av elgjaktfelt for en ny 4-års periode på statsallmenningen i Engerdal i vår har vært et mye diskuttert tema lokalt denne våren og sommeren. På statsallmenningen i Engerdal er det pr idag 31 jaktfelt, hvorav 28 er forbeholdt innenbygdsboende søkere. Når det var flere lag med innenbygdsboende jegere enn det var tilgjengelige jaktfelt, ble resultatet at det var flere jaktlag som ikke fikk tilbud om jakt. Engerdal fjellstyre har sett på forskjellige problemstillinger knyttet til dette. Reglene rundt tildeling av jakt følger "Generelle bestemmelser vedr. elg- og hjortejakt i statsallmenning" som er felles for alle fjellstyrene.

Fjellstyret besluttet på møte den 21 august og oversende et brev til Norges fjellstyresamband med synspunkter på tildeling av elgjakt i statsallmenningen som et innspill til framtidig revidering av nevnte "Generelle bestemmelser vedr. elg- og hjortejakt i statsallmenning". 

Brevet kan du lese her.  

Foto: Ole Opseth

Foto: Ole Opseth

Ole Opseth